eu4cons-logo

Info Reclamații

UNDE depun o reclamaţie, petiţie în calitate de consumator?

Pas 1: Depunerea prealabilă a reclamaţiei în adresa agentului economic în Registrul de reclamaţii, potrivit HG nr.1141 din 04.10.2206 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii (răspuns în termen de 5 zile), în caz de lipsa a acestuia se va adresa prin email, secretariat sau poştă la adresă juridică a agentului economic.

Pas 2: În caz de refuz nejustificat sau lipsa răspunsului a se de pune o petiţie la organul abilitat de stat pentru protecția consumatorilor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței (www.consumator.gov.md), care examinează inclusiv reclamaţiile consumatorilor referitor la calitatea necorespunzătoare a produsului procurat, fie a serviciului prestat.

Telefonul consumatorului : 022741464

Linia Verde: 080028028

e-mail: consumator@apc.gov.mdpetitii@apc.gov.md 

În caz de produse alimentare perisabile, consumatorul este în drept să se adrese imediat Agenţiei Naţionale pentru Securitatea Alimentelor (www.ansa.gov.md)

Email : info@ansa.gov.md

Linia Fierbinte: 0 800 800 33

Informații : 0(22) 29 08 00

IMPORTANT! Conform Legii nr. 105 din  13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, pe  lîngă Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, există și alte organe ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de reglementare în domeniul protecţiei consumatorilor, şi anume:

 1. în domeniul protecţiei vieţii şi sănătăţii consumatorilor – Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 2. în domeniul transportului interurban şi internaţional – organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor;
 3. în domeniul construcţiilor – organul administraţiei publice centrale specializat în domeniul construcţiilor;
 4. în domeniul turismului – Agenţia Turismului;
 5. în domeniul telecomunicaţiilor – organul de stat abilitat cu funcţii de reglementări în telecomunicaţii;
 6. în domeniul asigurărilor – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
 7. în domeniul serviciilor bancare – Banca Naţională;
 8. în domeniul produselor alimentare, la toate etapele lanţului alimentar – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

IMPORTANT!!! Controlul respectării prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor în partea ce ţine de siguranţa şi calitatea produselor şi serviciilor, introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă şi destinate consumatorilor, inclusiv în partea ce se referă la practicile corecte în domeniu, este efectuat:

 1. în domeniul alimentar, la toate etapele lanţului alimentar – de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
 2. în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituţiile farmaceutice şi medicale, precum şi al altor produse şi servicii, puse la dispoziţia consumatorului de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice şi medicale – de către organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice;
 3. în domeniul transportului interurban şi internaţional – de către organele de stat abilitate cu funcţii de control al transportului rutier, aeronautic şi naval, conform domeniilor de competenţă;
 4. în domeniul securităţii industriale şi construcţiilor – de către Agenţia pentru Supraveghere Tehnică;
 5. în domeniile energetic, al alimentării cu apă şi canalizării – de către organul de stat abilitat cu funcţii de reglementare în energetică şi în domeniul alimentării cu apă şi canalizării;
 6. în domeniul telecomunicaţiilor – de către organul de stat abilitat cu funcţii de control în telecomunicaţii;
 7. în domeniul asigurărilor – de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

Counter

 • 11435Total vizitatori:
 • 35astăzi:
 • 33ieri:
 • 2online: