eu4cons-logo

Dreptul European al Afacerilor

Responsabili :

Dr., conferențiar universitar, Ilie DEMERJI

Dr.hab., conferențiar  universitar, Profesor Jean Monnet, Olesea PLOTNIC

Descriere.  Modulul Dreptul European al Afacerilor este o disciplină obligatorie pentru la nivel de Licență și Master, care se adresează studenților din în anul 3 semestrul I de studii la nivel de licenţă, semestru şi la nivel de master în anul 1 semestrul II. 2, care urmăresc să-şi deschidă noi oportunităţi în carieră şi să-şi lărgească orizontul cunoaşterii în una dintre principalele aspecte ale dreptului Uniunii Europene, și anume în Dreptul European al Afacerilor. Pe lângă faptul că oferă studenţilor o bază de cunoștințe solidă a legilor și regulamentelor Europene relevante pentru înființarea și gestionarea unei companii în cadrul Uniunii Europene, сursul explorează, de asemenea, considerente de afaceri într-o perspectivă mai largă, prin includerea datelor furnizate de practicienii de drept din domeniu. Importanţa acestui modul de licență și master este subliniată în primul rând de faptul că circa 80% din populaţia activă a ţărilor dezvoltate lucrează în domeniul afacerilor, iar acest domeniu (care include producţia, comerţul propriu-zis cu activităţile conexe, serviciile şi consumul) reprezintă motorul dezvoltării economice şi prosperităţii mondiale.

Scopul modulului: înţelegerea corectă a specificului raporturilor juridice dintre participanţii la comerţul naţional, european şi mondial, a instrumentelor juridice care servesc la înfăptuirea comerţului şi, totodată a responsabilităţii operatorilor de comerţ pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea atât în raporturile cu alţi operatori, cât şi în raporturile lor cu consumatorii inclusiv referitor la aspectele ce vizează respectarea de către aceştia a mărcilor şi indicaţiilor geografice.

Obiective:

  • Diseminarea informaţiei în domeniul integrării UE prin intermediul metodelor interactive de predare a cursului;
  • Asigurarea studenților şi tinerilor profesionişti cu cunoştinţe aprofundate pe diverse subiecte în domeniul Dreptului European în Afaceri;
  • Promovarea dialogului dintre mediul academic și factorii de decizie, în vederea consolidării politicilor UE în domeniul Dreptului European în Afaceri.

Counter

  • 45398Total vizitatori:
  • 4astăzi:
  • 61ieri:
  • 0online: