eu4cons-logo

Despre proiect

Despre EU4CONS

 • Proiectul EU4CONS a fost dezvoltat ca răspuns la experiența acumulată de membrii echipei în timpul implementării proiectelor anterioare în Moldova în domeniul integrării europene în general și al protecției consumatorilor în special pe baza problemelor și necesităților grupurilor țintă
 • Proiectul EU4CONS își propune să contribuie la protejarea sănătății, siguranței și intereselor economice ale cetățenilor europeni, astfel încât programul intenționează să integreze interesele consumatorilor în toate politicile comunitare și pune un accent deosebit pe protecția consumatorilor
 • Proiectul EU4CONS organizează activități care vizează factorii de decizie pentru politica consumeristă la nivel local, regional și național, precum și pentru societatea civilă, scopul imediat al proiectului fiind educația bazată pe cele mai bune practici și în conformitate cu standardele UE
 • Proiectul EU4CONS sprijină politica de protecție a consumatorilor în anii următori, contribuind la obiectivul plasării consumatorilor în centrul pieței unice, având patru priorități cum ar fi: siguranța, informarea și educația consumatorilor, drepturile și despăgubirile și aplicarea acestora
 • Proiectul EU4CONS are ca principale activități aprofundarea predării studiilor europene încorporate într-un curriculum oficial al unei instituții de învățământ superior, ce oferă o predare a disciplinelor legate de UE pentru viitori profesioniști care răspund la necesitățile cererii de pe piața muncii
 • Proiectul EU4CONS oferă ateliere de lucru și mese rotunde pentru public din alte sectoare (de exemplu, funcționari publici din cadrul autorităților publice, judecători din diferite instanțe și jurisdicții) pentru completarea cunoștințelor necesare pentru activitatea lor profesională
 • Proiectul EU4CONS conduce, monitorizează și supraveghează cercetarea pe disciplinelor și subiectelor actuale ale UE, precum și pentru alte niveluri educaționale, cum ar fi formarea cadrelor didactice, formarea continuă a funcționarilor publici și a judecătorilor specializați în materie

Obiective

 • Îmbogățirea curriculei universitare existente în domeniul integrării europene și a politicilor UE de protecție a consumatorilor
 • Creșterea cunoștințelor grupurilor țintă în domeniul legislației UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor, precum și în domeniul reglementărilor Republicii Moldova în acest domeniu
 • Promovarea în rândul studenților a studiilor de integrare europeană în domeniul protecției intereselor economice ale consumatorilor și rolul acestora în procesul de integrare în UE
 • Creșterea vizibilității resurselor științifice și a rezultatelor în domeniul protecției dreptului UE și a intereselor economice ale consumatorilor
 • Diseminarea informațiilor personalizate despre integrarea economică europeană către un public mai larg din Moldova, ce includ atât funcționari publici, judecători cât si mediul de afaceri și societatea civilă
 • Stimularea cercetării multidisciplinare în domeniul integrării europene și al protecției intereselor economice ale consumatorilor
 • Stimularea dezbaterilor publice și academice pe teme de interes în UE în cadrul atelierelor de lucru, mese rotunde, conferințe științifice pentru cei ce nu au contact direct cu problemele UE
 • Organizarea de activități care vizează factorii de decizie politică la nivel local, regional și național, precum și societatea civilă