eu4cons-logo

Prezentări PPoint

Politica de protecție a consumatorilor în UE: obiective și instrumente

O politică eficientă de protecție a consumatorilor garantează că piața unică poate funcționa în mod adecvat și eficace. Scopul său este să garanteze drepturile consumatorilor în relația cu comercianții și să ofere protecție suplimentară pentru…

Istoricul și Instituțiile Uniunii Europene

Necesitatea unificării valorilor europene a inspirat crearea Uniunii Europene, inclusiv pentru politica de protecție a consumatorilor. Fără energia și motivarea cetățenilor europeni, nu ne-am putea bucura de acest spațiu de pace și stabilitate europeană. Luptătorii…

Tipurile contractului de consum

Diferențele dintre legislațiile naționale în materie de contracte de consum afectează și întreprinderile și consumatorii implicați în vânzări transfrontaliere „față în față”.  Obiectivul de eliminare a barierelor în materie de contracte de consum și, prin urmare,…

Procedura de soluționare a reclamațiilor consumatorului

Procedura de soluționare a reclamațiilor consumatorului stabileşte condiţiile şi drepturile acestuia în cazul produselor necorespunzătoare (art.18 din Legea nr.105/2003) și corespunzătoare (art.19 din Legea nr.105/2003). Procedura poate fi inițiată de către consumator în calitate orice persoană…