eu4cons-logo

Prezentări PPoint

Contractele încheiate la distanță și în afara spaţiilor comerciale

Orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până…

Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. Inserarea unor clauze abuzive în contractele dintre comercianţi şi consumatori este interzisă în…

Practicile comerciale incorecte

Practica comercială și anume ca acea practică a profesionistului în relaţia cu consumatorii esteorice acţiune, omisiune, comportament, declaraţie sau comunicare comercială, inclusiv publicitate şi comercializare, efectuate de un comerciant în strînsă legătură cu promovarea, vînzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor. Potrivit art.13 din Legea nr.105/2003…