eu4cons-logo

UE și consumatorii – curs pentru judecători

Responsabilă:

Dr.hab., conferențiar  universitar, Profesor Jean Monnet, Olesea PLOTNIC

Descriere: Acest curs este o novație pentru judecătorii specializați în litigiile de consum și este  predat în cadrul unor sesiuni de instruiri organizate în cadrul proiectului EU4CONS. Cursul de formare în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor se adresează judecătorilor din diferite regiuni / jurisdicții ale Republicii Moldova care sunt implicați în soluționarea complexă a litigiilor în materie de consum în baza cadrului și jurisprudenței UE a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acest curs se referă la originea, conținutul și aplicabilitatea principiilor cu referire la protecția intereselor economice ale consumatorilor aplicabile în Republica Moldova și în Uniunea Europeană. La finalul cursului, judecătorii vor fi bine familiarizați cu problematica principală a drepturilor consumatorilor și a responsabilităților părților interesate în Republica Moldova,dar  în special în Uniunea Europeană, astfel încât în final vor obține o bază de date cu privire la practica judiciară UE în domeniul litigiilor de consum

Sesiunile de formare profesională vor reprezenta o formare alternativă a judecătorilor implicați în implementarea cadrului de protecție a consumatorilor, în baza directivelor UE în domeniul protecției intereselor economice ale persoanelor conștiincioase, în special în ceea ce privește clauzele contractuale abuzive, contractele de credit de consum, practicile comerciale incorecte, vânzările electronice, serviciile turistice oferite consumatorilor etc. Ciclul de instruiri se finalizează cu generalizarea informației și eliberarea certificatelor de participare.

Scopul cursului de formare: Scopul principal al acestui curs este de a oferi judecătorilor o cunoaștere detaliată a principalelor instituții juridice, mecanisme și instrumente juridice cheie pentru protejarea intereselor economice ale consumatorilor în Republica Moldova și în Uniunea Europeană.

Obiective:

  • dobândirea  competențelor de a analiza practica judiciară ale UE în raport cu cea națională în domeniul protecției consumatorilor de a înțelege mijloacele de punere în aplicare și interpretare uniformă a actelor juridice europene în domeniul litigiilor de consum;
  • promovarea dialogului dintre mediul academic și judecătorii specializați, în vederea consolidării guvernanței politicilor UE în domeniul protecției consumatorilor.

Counter

  • 45398Total vizitatori:
  • 4astăzi:
  • 61ieri:
  • 0online: