eu4cons-logo

Dreptul Instituțional al UE

Responsabili : 

Dr., conferențiar universitar, Ilie DEMERJI

Dr., conferențiar universitar, Profesor Jean Monnet, Rodica CRUDU

Descriere : Modulul Dreptul Instituțional al Uniunii Europene este o disciplină obligatorie pentru studenții înscriși la Licență, anul 3, semestru I, care îşi propune să familiarizeze studenţii cu particularităţile Dreptului european.Dreptul Instituţional al Uniunii Europene reprezintă o totalitate de principii, reguli şi norme juridice, incluse în tratate sau elaborate de instituţiile Uniunii Europene, destinate, cu preponderenţă, la dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a Pieţei Unice Europene. Ansamblul de reguli juridice comunitare sunt aplicabile în interiorul Uniunii Europene, în raporturile juridice create între statele membre, între statele membre şi instituţiile Uniunii Europene, precum şi între statele membre şi state terţe sau organizaţii internaţionale. Un loc deosebit îl ocupă caracteristica generală, structura şi atribuţiile instituţiilor Uniunii Europene, precum şi relaţiile dintre ele şi procedurile specifice care guvernează Uniunea Europeană.
Scopul modulului: de a oferi o introducere amănunțită a legislației instituționale a UE și asă clarifice rolul specific al instituțiilor UE, în condiţiile în care procesele de integrare în cadrul Uniunii Europene ating nemijlocit interesele Republicii Moldova şi a cetăţenilor ei

Obiective:

  • să cunoască particularităţile Dreptului Instituţional al UE, competenţele instituţiilor de decizie şi de control ale UE, similitudinile şi diferenţierile între Parlamentul European şi Parlamentul Republicii Moldova;
  • să cunoască împuternicirile Ombudsmanului Uniunii Europene şi rolul acestuia în carul instituţiilor europene;
  • să cunoască structura sistemului judecătoresc european; să delimiteze Curtea Europeană de Justiţie şi Curtea de Justiţie a UE pentru apărarea drepturilor omului;
  • să înţeleagă importanţa primordială a politicii economice şi monetare, vamale a Uniunii Europene în dezvoltarea politicii sale externe, precum şi în dezvoltarea relaţiilor cu Republica Moldova la momentul actual.

Counter

  • 45398Total vizitatori:
  • 4astăzi:
  • 61ieri:
  • 0online: