eu4cons-logo

Articole științifice

image

The importance of health status for the financial sustainability of the pension system. A case study of Romania in the context of the EU

Iuliana-Claudia MIHALACHE, Felicia-Cătălina APETROI (RĂCOARE) ,Mihaela TOMAZIU-TODOSIA, Olesea PLOTNIC, The importance of health status for the financial sustainability of thepension system. A case study of Romania in the context of the EU. CES Working Papers | 2020 - volume XII(4) | wwww.ceswp....

image

La libre circulation et les resortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen européen

PLOTNIC, Olesea; BOLFOSU, Nadejda. La libre circulation et les resortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen européen. In: Revista Naţională de Drept. 2020, nr. 7-9(237-239), pp. 166-174. ISSN 1811-0770.10.5281/zenodo.4303772

image

La nature juridique du contrat d’adhesion au risque d’un desequilibre contractuel

PLOTNIC, Olesea; NICOLAE, Marian. La nature juridique du contrat d’adhesion au risque d’un desequilibre contractuel. In: Revista Naţională de Drept. 2020, nr. 7-9(237-239), pp. 49-58. ISSN 1811-0770.10.5281/zenodo.4303633

image

Natura juridică a certificatului de moștenitor prin prisma legislației europene

PLOTNIC, Olesea; TALAMBUŢA, Angela. Natura juridică a certificatului de moștenitor prin prisma legislației europene. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, pp. 39-46. ISSN 1857-1999.

image

Regimul juridic al practicilor comerciale incorecte în legislaţia Republicii Moldova

PLOTNIC, Olesea; DULGHERU, Dorin. Regimul juridic al practicilor comerciale incorecte în legislaţia Republicii Moldova. In: Economica. 2020, nr. 3(113), pp. 33-45. ISSN 1810-9136.

image

Principiul nondiscriminării pacientului în domeniul serviciilor medicale

PLOTNIC, Olesea; CIOCHINA, Elena. Principiul nondiscriminării pacientului în domeniul serviciilor medicale. In: Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor. Vol.1, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2019, pp. 429-440. ISBN 78-9975-149-79-2.

image

Public health service in the Republic of Moldova: from independence to the present

CIOCHINA, Elena. Public health service in the Republic of Moldova: from independence to the present. In: Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective. Ediţia 16, 27-28 aprilie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligr...

image

Analiza istorică a răspunderii juridice pentru încălcarea drepturilor pacienților

PLOTNIC, Olesea; CIOCHINA, Elena. Analiza istorică a răspunderii juridice pentru încălcarea drepturilor pacienților. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Ediţia a 22-a , 25-26 septembrie 2020, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2020, p...