eu4cons-logo

Articole științifice

image

MISLEADING AND COMPARATIVE ADVERTISING IN CONSUMER RELATIONSHIPS

Olesea PLOTNIC, Rodica CRUDU, Pascari ROMAN, MISLEADING ANDCOMPARATIVE ADVERTISING IN CONSUMER RELATIONSHIPS /This volume is the result of the project Jean Monnet CHAIR European Financial Regulation, reference no. 574702-EPP-1-2016-1-RO-EPPJMO-CHAIR, supported by the Erasmus+ Programme of the Eur...

image

EUROPEAN POLICY ON ENERGY DEVELOPMENT ASSISTANCE PROJECTS

MIHAELA IARMENCO, OLESEA PLOTNIC , EVLAMPIE DONOS, EUROPEAN POLICY ON ENERGY DEVELOPMENT ASSISTANCE PROJECTS/This volume is the result of the project Jean Monnet CHAIR European Financial Regulation, reference no. 574702-EPP-1-2016-1-RO-EPPJMO-CHAIR, supported by the Erasmus+ Programme of the Eur...

image

The importance of health status for the financial sustainability of the pension system. A case study of Romania in the context of the EU

Iuliana-Claudia MIHALACHE, Felicia-Cătălina APETROI (RĂCOARE) ,Mihaela TOMAZIU-TODOSIA, Olesea PLOTNIC, The importance of health status for the financial sustainability of thepension system. A case study of Romania in the context of the EU. CES Working Papers | 2020 - volume XII(4) | wwww.ceswp....

image

Analiza istorică a răspunderii juridice pentru încălcarea drepturilor pacienților

PLOTNIC, Olesea; CIOCHINA, Elena. Analiza istorică a răspunderii juridice pentru încălcarea drepturilor pacienților. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Ediţia a 22-a , 25-26 septembrie 2020, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2020, p...

image

Considerații științifice cu privire subiecții sistemului de ocrotire a sănătății

PLOTNIC, Olesea; CIOCHINĂ, Elena; MIHALACHE, Iuliana-Claudia. Considerații științifice cu privire subiecții sistemului de ocrotire a sănătății. In: Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice. Vol.II, 7-8 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, p...

image

Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul european

PLOTNIC, Olesea; AUTOR, Nou; IARMENCO, Mihaela. Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul european. In: Economica. 2020, nr. 2(112), pp. 112-126. ISSN 1810-9136.

image

Guaranteeing consumer rights in online commerce

PLOTNIC, Olesea; PRAPORŞCIC, Valeria. Guaranteeing consumer rights in online commerce. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Ediţia a 22-a , 25-26 septembrie 2020, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2020, pp. 794-803. ISBN 978-9975-75-9...

image

Abordări doctrinаre în mаteriа drepturilor beneficiаrilor de servicii medicаle în raport cu legislaţia consumeristă

PLOTNIC, Olesea; CIOCHINĂ, Elena; RĂCOARE (APETROI), Felicia-Cătălina. Abordări doctrinаre în mаteriа drepturilor beneficiаrilor de servicii medicаle în raport cu legislaţia consumeristă. In: Economica. 2020, nr. 3(113), pp. 64-80. ISSN 1810-9136.