eu4cons-logo

Scientific articles

image

The importance of health status for the financial sustainability of the pension system. A case study of Romania in the context of the EU

Iuliana-Claudia MIHALACHE, Felicia-Cătălina APETROI (RĂCOARE) ,Mihaela TOMAZIU-TODOSIA, Olesea PLOTNIC, The importance of health status for the financial sustainability of thepension system. A case study of Romania in the context of the EU. CES Working Papers | 2020 - volume XII(4) | wwww.ceswp....

image

Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul european

PLOTNIC, Olesea; AUTOR, Nou; IARMENCO, Mihaela. Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul european. In: Economica. 2020, nr. 2(112), pp. 112-126. ISSN 1810-9136.

image

Guaranteeing consumer rights in online commerce

PLOTNIC, Olesea; PRAPORŞCIC, Valeria. Guaranteeing consumer rights in online commerce. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Ediţia a 22-a , 25-26 septembrie 2020, Chişinău. Chişinău Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2020, pp. 794-803. ISBN 978-9975-75-9...

image

Abordări doctrinаre în mаteriа drepturilor beneficiаrilor de servicii medicаle în raport cu legislaţia consumeristă

PLOTNIC, Olesea; CIOCHINĂ, Elena; RĂCOARE (APETROI), Felicia-Cătălina. Abordări doctrinаre în mаteriа drepturilor beneficiаrilor de servicii medicаle în raport cu legislaţia consumeristă. In: Economica. 2020, nr. 3(113), pp. 64-80. ISSN 1810-9136.

image

EU Provisions: Health & Consumer Protection in terms of Intellectual Property Rights

PLOTNIC, Olesea; CIOCHINĂ, Elena. EU Provisions: Health & Consumer Protection in terms of Intellectual Property Rights. In: Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS). 2020, nr. 1(6), pp. 137-149. ISSN 2537-6179.

image

La libre circulation et les resortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen européen

PLOTNIC, Olesea; BOLFOSU, Nadejda. La libre circulation et les resortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen européen. In: Revista Naţională de Drept. 2020, nr. 7-9(237-239), pp. 166-174. ISSN 1811-0770.10.5281/zenodo.4303772

image

La nature juridique du contrat d’adhesion au risque d’un desequilibre contractuel

PLOTNIC, Olesea; NICOLAE, Marian. La nature juridique du contrat d’adhesion au risque d’un desequilibre contractuel. In: Revista Naţională de Drept. 2020, nr. 7-9(237-239), pp. 49-58. ISSN 1811-0770.10.5281/zenodo.4303633

image

Natura juridică a certificatului de moștenitor prin prisma legislației europene

PLOTNIC, Olesea; TALAMBUŢA, Angela. Natura juridică a certificatului de moștenitor prin prisma legislației europene. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2020, nr. 2, pp. 39-46. ISSN 1857-1999.