eu4cons-logo

Info Utile

Standardizarea benevolă versus Reglementările tehnice pentru diverse produse şi servicii

Potrivit cerințelor Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi prevederile acordului WTO/TBT, în cadrul organismului naţional de standardizare în 2001 a fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii „Cu privire la standardizare‟, unde au fost stipulate normele introducerii standardizării voluntare în Republica Moldova şi proiectul Legii „Privind barierele tehnice în calea comerţului‟, prin care se stabilesc regulile, a căror respectare în procesul de elaborare, adoptare şi aplicare a reglementărilor tehnice, standardelor şi procedurilor de evaluare a conformității produselor cu prevederile documentelor normative indicate nu ar crea dificultăți liberei circulații a produselor.

Standardizarea reprezintă activitatea prin care sînt stabilite, pentru probleme reale sau potențiale, prevederi destinate unei utilizări comune, urmărind obținerea unui grad optim de ordine într-un anumit context. Această activitate constă în particular din elaborarea, difuzarea și punerea în aplicare a standardelor.

Standardizarea oferă avantaje importante, în special prin obţinerea unei mai bune adaptări a produselor, proceselor şi serviciilor la scopurile cărora le sînt destinate, prin prevenirea barierelor tehnice în calea comerţului şi prin facilitarea cooperării tehnologice internaţionale.

Standardizarea voluntară a fost introdusă în Republica Moldova începând cu 01.01.2007. Luând în considerare că activitatea autorităților responsabile de elaborarea şi aprobarea reglementărilor tehnice nu a fost suficientă pentru formarea bazei normative, care ar fi cuprins toată gama reglementărilor tehnice, introducerea standardizării voluntare în Republica Moldova s-a realizat pe etape, eşalonat, astfel încât treptat standardele național (SM MD) au fost înlocuite cu Reglementări tehnice pentru diverse produse şi servicii aprobate prin Hotărâri de Guvern şi publicate în Monitorul oficial, fiind surse de drept obligatorii pentru toţi subiecții de drept.

Reglementarea tehnica este un act normativ ce prevede, direct şi/sau prin referire la anumite standarde, cerințe tehnice pentru un produs ce ţin de securitatea acestuia, inclusiv prevederile administrative relevante respectarea cărora este obligatorie în cazul introducerii sau punerii la dispoziție pe piaţă a acestui produs.

Rolul Reglementărilor tehnice constă în protecția intereselor consumatorilor şi ale statului prin asigurarea calității produselor şi serviciilor, a caracterului inofensiv al acestora pentru viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea oamenilor, pentru bunurile materiale, regnul animal şi cel vegetal, pentru mediu. Reglementările tehnice nu trebuie să se contrazică între ele și trebuie să fie concise, clare, fără ambiguități și ușor de folosit.

Pentru mai multe detalii accesați site-ul www.standard.md

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE

 1. 34/30.01.2019 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio” (Monitorul Oficial 59-65/117, 22.02.2019)

 2. 1094/19.12.2017 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele sub presiune transportabile (Monitorul Oficial 451-463/1263, 29.12.2017)

 3. 1407/26.12.2016 Hotărîre pentru aprobarea Reglementarii tehnice cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în medii potenţial explozive (Monitorul Oficial 478-490/1496, 30.12.2016)

 4. 1333/14.12.2016 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune (Monitorul Oficial 441-451/1419, 16.12.2016)

 5. 1329/13.12.2016 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” (Monitorul Oficial 441-451/1417, 16.12.2016)

 6. 1324/08.12.2016 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil (Monitorul Oficial 459-471/1438, 23.12.2016)

 7. 1289/02.12.2016 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie (Monitorul Oficial 423-429/1388, 09.12.2016)

 8. 1246/15.11.2016 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor (Monitorul Oficial 405-414/1355, 25.11.2016)

 9. 1236/11.11.2016 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instituirea unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozibililor de uz civil (Monitorul Oficial 399-404/1334, 18.11.2016)

 10. 913/25.07.2016 Hotărîre privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii (Monitorul Oficial 247-255/997, 05.08.2016)

 11. 37/01.02.2016 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie (Monitorul Oficial 25-30/44, 05.02.2016)

 12. 8/20.01.2016 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele şi componentele de siguranţă pentru ascensoare (Monitorul Oficial 20-24/20, 29.01.2016)

 13. 808/29.10.2015 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor (Monitorul Oficial 306-310/902, 13.11.2015)

 14. 807/29.10.2015 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (Monitorul Oficial 306-310/901, 13.11.2015)

 15. 745/26.10.2015 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (Monitorul Oficial 297-300/838, 30.10.2015)

 16. 744/22.10.2015 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile pe cablu care transportă persoane (Monitorul Oficial 297-300/837, 30.10.2015)

 17. 421/03.07.2015 Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.8 la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” (Monitorul Oficial 177-184/476, 10.07.2015)

 18. 408/16.06.2015 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (Monitorul Oficial 177-184/471, 10.07.2015)

 19. 368/12.06.2015 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune (Monitorul Oficial 150-159/411, 19.06.2015)

 20. 356/11.06.2015 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole” (Monitorul Oficial 150-159/399, 19.06.2015)

 21. 933/12.11.2014 Hotărîre cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene (Monitorul Oficial 340-343/996, 14.11.2014)

 22. 309/05.05.2014 Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de aplicare a politicii coordonate de către statele membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul reglementării tehnice şi exploatării tehnice în transportul feroviar (Monitorul Oficial 110-114/337, 09.05.2014)

 23. 267/08.04.2014 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate //Monitorul Oficial 92-98/296, 18.04.2014

 24. 191/17.03.2014 Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” //Monitorul Oficial 66-71/214, 21.03.2014

 25. 538/20.07.2012 Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” //Monitorul Oficial 155-159/589, 27.07.2012

 26. 473/03.07.2012 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere” //Monitorul Oficial 135-141/519, 06.07.2012

 27. 317/23.05.2012 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice” //Monitorul Oficial 104-108/367, 01.06.2012

 28. 18/09.01.2012 Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Miere naturală”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 13 iunie 2007 //Monitorul Oficial 7-12/38, 13.01.2012

 29. 708/20.09.2011 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor” //Monitorul Oficial 164-165/804, 04.10.2011

 30. 399/08.06.2011 Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Jucării. Cerinţe de securitate”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.83 din 31 ianuarie 2008 //Monitorul Oficial 99-101/465, 17.06.2011

 31. 1111/06.12.2010 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” //Monitorul Oficial 247-251/1234, 17.12.2010

 32. 696/04.08.2010 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” //Monitorul Oficial 141-144/779, 10.08.2010

 33. 611/05.07.2010 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate” //Monitorul Oficial 119-120/692, 13.07.2010

 34. 434/27.05.2010 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile” //Monitorul Oficial 87-90/510, 04.06.2010

 35. 180/12.03.2010 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsline de masă” //Monitorul Oficial 37-38/241, 19.03.2010

 36. 929/31.12.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” //Monitorul Oficial 5-7/26, 19.01.2010

 37. 206/11.03.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” //Monitorul Oficial 57-58/256, 20.03.2009

 38. 205/11.03.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” //Monitorul Oficial 57-58/255, 20.03.2009

 39. 204/11.03.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de cofetărie” //Monitorul Oficial 57-58/254, 20.03.2009

 40. 174/02.03.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare” //Monitorul Oficial 55-56/241, 17.03.2009

 41. 68/29.01.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” //Monitorul Oficial 23-26/107, 06.02.2009

 42. 16/19.01.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale” //Monitorul Oficial 16-18/51, 30.01.2009

 43. 1403/09.12.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar” //Monitorul Oficial 226-229/1422, 19.12.2008

 44. 1323/27.11.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci” //Monitorul Oficial 215-217/1340, 05.12.2008

 45. 1279/17.11.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete” //Monitorul Oficial 210/1300, 25.11.2008

 46. 1078/22.09.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice” //Monitorul Oficial 178/1084, 26.09.2008

 47. 226/29.02.2008 Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcţii //Monitorul Oficial 51-54/324, 14.03.2008

 48. 216/27.02.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” //Monitorul Oficial 49-50/311, 11.03.2008

 49. 83/31.01.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Jucării. Cerinţe de securitate” //Monitorul Oficial 32-33/175, 15.02.2008

 50. 1523/29.12.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe şi legume uscate (deshidratate)” //Monitorul Oficial 11-12/65, 18.01.2008

 51. 1402/13.12.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe, bace şi legume congelate rapid” //Monitorul Oficial 203-206/1479, 28.12.2007

 52. 957/21.08.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe şi legume proaspete destinate consumului uman ca atare” – abrogat //Monitorul Oficial 136-140/997, 31.08.2007

 53. 775/03.07.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de panificaţie şi paste făinoase” //Monitorul Oficial 103-106/822, 20.07.2007

 54. 774/03.07.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Zahăr. Producerea şi comercializarea” //Monitorul Oficial 103-106/821, 20.07.2007

 55. 720/28.06.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse din carne” //Monitorul Oficial 103-106/820, 20.07.2007

 56. 661/13.06.2007 Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Miere naturală” //Monitorul Oficial 90-93/707, 29.06.2007

!!! Altă informație detaliată găsiți pe Portalul EUROPA ,care este site-ul oficial al Uniunii Europene, link-ul https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-product-requirements_ro și https://europa.eu/youreurope/business/product/standardisation-in-europe/index_ro.htm

Counter

 • 14187Total vizitatori:
 • 30astăzi:
 • 23ieri:
 • 0online: