eu4cons-logo

Info Reclamații

CUM mă adresez către agentul economic?

Consumatorii depun reclamaţiile, referitor la produsele necorespunzătoare, iniţial, vînzătorului/prestatorului spre remediere, înlocuirea gratuită sau obţinerea contravalorii lor în perioada termenului de garanţie sau a termenului de valabilitate.

Vînzătorul/prestatorul este obligat să primească reclamaţia şi să o soluţioneze, daca este depusă în acest termen.

Odată cu depunerea reclamaţiei consumatorul prezintă bonul de casă sau alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii.

Reclamaţiile/petitiile trebuie să conţină următoarea informaţie şi să fie însoţită de următoarele documente confirmative

 • numele, prenumele, adresa de la domiciliu a consumatorului, telefonul de contact (pentru documentul electronic – aplicarea semnăturii digitale);
 • copia bonului de casa sau a altui document, ce confirma efectuarea cumpărăturii produsului/serviciului;
 • denumirea agentului economic reclamat (sau persoanei fizice autorizate, în continuare – agent economic), adresa juridică /sediul şi nr. de telefon (după caz);
 • expunerea succintă a subiectului petiţiei (care drepturi ale consumatorului au fost lezate, care sunt presupusele încălcări şi revindecările (solicitările acestuia) data şi semnătura consumatorului;
 • alte informaţii ce ţin de subiectul petiţiei (produsul reclamat, talonul de garanţie, contractul de prestare a serviciului (executare a lucrărilor), etc;

Reclamaţiile pot fi înaintate în următoarele moduri:

 • în Registrul de reclamaţii, potrivit Regulamentului aprobat prin HG nr.1141 din 2006
 • depunerea directă în 2 exemplare la secretariatul persoanei juridice, semnată şi înregistrată de persoana responsabilă;
 • expedierea prin poştă la sediul (adresa juridică) cu scrisoare recomandată în baza avizului de recepţie;

Examinarea reclamaţiilor şi satisfacerea revindecărilor se efectuează în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

Dacă vânzătorul/prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia consumatorului conform prevederilor art.18 alin.(2) şi art.181 alin.(1) din Legea privind protecţia consumatorilor pe motiv că neconformitatea a apărut din motive imputabile consumatorului şi acesta nu este de acord cu asemenea concluzie, vânzătorul/prestatorul este obligat să dovedească vina consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute la produsul vândut, serviciul prestat prin expertiza tehnică efectuată de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legea.

IMPORTANT!!! Vânzătorul/prestatorul asigură toate operaţiile şi suportă toate cheltuielile necesare pentru transportare, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare.

Rezultatele examinării reclamaţiei se aduc la cunoştinţa consumatorului în formă scrisă, anexând copia rezultatelor expertizei.

În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei sau i s-a refuzat satisfacerea ei, acesta este în drept să se adreseze organelor abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor sau, conform procedurii civile, în instanţa de judecată, anexând la petiţie copia răspunsului vânzătorului.

Counter

 • 11435Total vizitatori:
 • 35astăzi:
 • 33ieri:
 • 1online: