eu4cons-logo

Evenimente

28 noiembrie 2019

 • Atelier de Lucru ”E-Turism și protecția consumatorilor”

  În fiecare an în cadrul proiectului “Catedra Jean Monnet în politicile UE pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor” (EU4CONS) sunt organizate o serie de ateliere pe teme specifice ale UE în domeniile intereselor economice ale…

 • 28.11.2019

 • Republica Moldova, Chişinău, str. Banulescu - Bodoni 61

 • Formular de înregistrare

Descriere eveniment

În fiecare an în cadrul proiectului “Catedra Jean Monnet în politicile UE pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor” (EU4CONS) sunt organizate o serie de ateliere pe teme specifice ale UE în domeniile intereselor economice ale consumatorilor. Schimbările formelor de afaceri și ale comportamentului consumatorilor au loc în ritm progresiv în Europa, căci piețele se schimbă, fiind determinate de evoluțiile tehnologice și de companiile digitale noi, care nu sunt neapărat localizate în Europa. Consumatorii, ca părți vulnerabile a raporturilor contractuale cu agenții economici îmbrățișează în mare parte noile evoluții în sfera turismului. Astăzi, UE este cea mai mare piață de comerț electronic din lume, în special în domeniul E-turismul.

Pentru data de 28 noiembrie 2019, proiectul EU4CONS planifică organizarea următoarei sesiuni a ATELIERULUI DE LUCRU referitor la subiectul ”E-Turism și Protecția Consumatorilor”. Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și Asociația Națională pentru Turism Receptor.

Obiectivul principal al Atelierului lucru este de a promova integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul UE în cadrul Acordului de Asociere, prin crearea unei baze de competențe academice și profesionale la nivel înalt privind studiile economice europene și protecția consumatorilor în Moldova.

Proiectul programului Atelierului de lucru planificat pentru data de 28.11.2019 va cuprinde următoarele subiecte de reper:

 1. Turismul electronic – metodă inovatoare cu impact major asupra comportamentului consumatorului
 2. Interacțiunea dintre operatorii turistici, consumatori și organele de control
 3. Promovarea E-turismului în Moldova și UE
 4. Sursa folosită de consumatori pentru informații turistice
 5. Protecția e-turismului prin prisma legislației consumeriste
 6. Reglementări specifice privind protecția consumatorilor de produse / servicii turistice prin internet

Participarea Guvernului, reprezentată de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, mediului academic, corpului judecătoresc la atelierul „E-turism și protecția consumatorilor” se va concentra pe dezvoltarea măsurilor preventive și soluțiilor / măsurilor de remediere pentru sectorul turistic în Moldova, ce va avea drept finalitate includerea de măsuri de protecție a consumatorilor prin prevenirea riscului de fraudă.

Impactul evenimentului:

 • a stabili o bună comunicare între funcționarii publici din cadrul autorităților ce au același scop – protecția intereselor consumatorilor;
 • a identifica o schemă de parteneriat permanent între mediul de afaceri și organele de control ce va constitui o platformă de cooperare pentru aplicarea legislației;
 • a atrage mai mulți experți, inclusiv mediul academic în domeniul protecției consumatorilor
 • a împărtăși experiențe comune, ce vor dezvolta și vor crea concepte avansate noi în domeniul E-turismului;
 • a asigura cooperarea regională și internațională pentru combaterea practicilor comerciale neloiale și identificarea unor măsuri de protecție în cazul încălcării transfrontaliere a legislației privind protecția consumatorilor.

LIMBILE DE LUCRU ALE ATELIERULUI : engleză, română, rusă.

TAXA DE PARTICIPARE: Gratuit

LOCAȚIA: Academia Studiilor Economice din Moldova (blocul F, et.2, biroul 202), mun. Chișinău, Republica Moldova

Începutul evenimentului este ora 9:00, 28.11.2019

TERMENUL LIMITĂ PENTRU CONFIRMAREA PARTICIPĂRII  PRIN ÎNREGISTRAREA ON-LINE: 20 noiembrie 2019

 

Pentru înregistrare accesați link-ul de înregistrare https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuvzlVebtS3umk4NGFlgjEddxONBtvvNv6MNik7G5sdV4qJQ/viewform