eu4cons-logo

Evenimente

18 iulie 2019

  • UE ȘI CONSUMATORII – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

    La data de 18.07.2019 a avut loc cea de a doua sesiune a cursului intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Formator al acestui…

  • 18.07.2019

  • str. Banulescu Bodoni 61

Descriere eveniment

La data de 18.07.2019 a avut loc cea de a doua sesiune a cursului intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Formator al acestui curs intensiv este Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor Jean Monnet, expert în domeniul protecției consumatorilor. Pentru a diversifica subiectele propuse pentru discuție, în cadrul instruirii a fost invitat profesorul în materie civilă și președintele Asociație Obștești „Henri Capitant”, Dr. Cimil Dorin,.

Acest curs se referă la funcționarii publici specializați în materia contractelor de consum din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, care sunt interesați de soluționarea complexă a litigiilor în materie de consum pe baza cadrului legal și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Potrivit agendei au fost tratate următoarele subiecte de instruire: Caracteristicele contractului de consum în lumina modernizării Codului Civil, începând cu 1 martie 2019 ; Instrumentele de protecție a consumatorilor prin prisma contractului de credit, reglementat prin Legea nr.202 din 12.07.2013; Practica judiciară în domeniul contractelor de consum prin prisma jurisprudenței aplicabile în Republica Moldova și în Uniunea Europeană.

Scopul principal al acestui curs este de a determina locul contratelor de consum în cadrul contractelor civile și identificarea normelor juridice din Codul civil ce se referă la protecția consumatorilor din perspectiva atribuțiilor de supraveghere a pieței din partea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Cursurile date reprezintă o formare alternativă a inspectorilor de stat implicați în implementarea cadrului de protecție a consumatorilor, în baza directivelor UE în domeniul protecției intereselor economice ale consumatorilor, în ceea ce privește clauzele contractuale abuzive, contractele de credit de consum, practici comerciale incorecte, vânzări electronice, servicii turistice oferite consumatorilor etc.

Cursul intensiv pentru judecători de formare continuă face parte dintr-o serie de instruiri, următorul fiind planificat la data de 22.07.2019.