eu4cons-logo

Evenimente

17 iulie 2020

  • UE ȘI CONSUMATORII „CADRUL UE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR” – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHERII PIEȚEI / Ciclul II din anul 2020

    Despre : În cadrul proiectului Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost lansat ciclul II a anului 2020 de instruire intensivă a funcționarilor publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii…

  • 17.07.2020

  • Platforma ZOOM

Descriere eveniment

Despre : În cadrul proiectului Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost lansat ciclul II a anului 2020 de instruire intensivă a funcționarilor publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consunatorilor și Supravegherii Pieței.

Ciclul II de instruire planificat pentru anul 2020 își propune ca obiectiv principal de a crea o platformă de comunicare directă  între mediul academic și inspectorii de stat pe problemele curente din activitatea Agenției pentru Protecția Consunatorilor și Supravegherii Pieței.

Ținem să atragem atenția că acest curs a fost organizat în condițiile respectării restricțiilor stabilite de către Guvern din cauza pandemiei COVID -19, astfel încât proiectul EU4CONS, în vederea de continuării implementării activităților planificate pentru anul curent, a decis organizarea Ciclului II pentru anul 2020 prin platforma Zoom de comunicare online.

Formator al acestui curs intensiv pentru funcționarii publici a fost Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor Jean Monnet, sesiunea din data de 17 iulie 2020 fiind consacrată temei privind „Cadrul UE pentru protecția consumatorilor”. Potrivit listei de prezență în anul 2020 în cadrul Ciclului II au fost înscriși 28 de inspectori de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consunatorilor și Supravegherii Pieței.

Scopul principal al acestui curs este de a familiariza inspectorii de stat cu izvoarele de drept european în domeniul protecției intereselor economice ale consumatorilor, ce ar ajuta în mod special de stabili o analogie pentru lacunele existente în legislația națională a Republicii Moldova.

Această instruire s-a axat pe subiecte legate de legislația națională privind protecția intereselor economice ale consumatorilor în raport cu cea europeană, fiind puse în evidență cele mai importante Directive europene ce reglementează drepturile consumatorilor.

Ciclul cursului intensiv pentru funcționarii publici de formare continuă face parte dintr-o serie de patru instruiri pentru anul 2020, următorul fiind planificat pentru data de 23.07.2020.