eu4cons-logo

Evenimente

24 iulie 2020

  • UE ȘI CONSUMATORII „CARACTERISTICELE CONTRACTULUI DE CONSUM ÎN LUMINA MODERNIZĂRII CODULUI CIVIL” – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHERII PIEȚEI / Ciclul II din anul 2020

    La data de 24.07.2020 a avut loc cea de a treia sesiune a cursului intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

  • 24.07.2020

  • Platforma ZOOM

Descriere eveniment

Despre :

La data de 24.07.2020 a avut loc cea de a treia sesiune a cursului intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

Formatori al acestui curs intensiv au fost Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor Jean Monnet, expert în domeniul protecției consumatorilor. Pentru a diversifica subiectele propuse pentru discuție, în cadrul instruirii a fost invitat profesorul în materie civilă și președintele Asociație Obștești „Henri Capitant”, Dr. Cimil Dorin.

Această instruire a fost consacrată funcționarilor publici specializați în materia contractelor de consum din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței, și anume celor interesați de soluționarea complexă a litigiilor în materie de consum în baza cadrului legal și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Potrivit agendei, subiectul instruirii a fost „Caracteristicele contractului de consum în lumina modernizării Codului civil”, fiind tratate următoarele subiecte de instruire: Caracteristicele contractului de consum în lumina modernizării Codului Civil, începând cu 1 martie 2019; Instrumentele de protecție a consumatorilor prin prisma contractului de credit, reglementat prin Legea nr.202 din 12.07.2013; Practica judiciară în domeniul contractelor de consum prin prisma jurisprudenței aplicabile în Republica Moldova și în Uniunea Europeană.

În cadrul instruirii inspectorii de stat au avut posibilitatea de a oferi întrebări experților și de a dezbate cazuri practice prin identificarea soluțiilor pentru reclamațiile complexe depuse în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

Cursul intensiv pentru inspectorii de stat face parte dintr-o serie de instruiri de formare continuă, următorul fiind planificat la data de 31.07.2020.