eu4cons-logo

Evenimente

31 iulie 2020

  • UE ȘI CONSUMATORII „PROTECȚIA INTERESELOR ECONOMICE ALE CONSUMATORILOR” – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHERII PIEȚEI / Ciclul II din anul 2020

    La data de 31.07.2020 a avut loc cea de a treia sesiune a cursului intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

  • 31.07.2020

  • Platforma ZOOM

Descriere eveniment

Despre : La data de 31.07.2020 proiectul Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a continuat instruirea intensivă a funcționarilor publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consunatorilor și Supravegherii Pieței.

Formator al acestui curs intensiv pentru funcționarii publici a fost Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor Jean Monnet și Drd. Ciochina Elena, sesiunea din data de 31 iulie 2020 fiind consacrată temei privind „Protecția intereselor economice ale consumatorilor”.

Această instruire, potrivit agendei s-a axat pe următoarele subiecte: Legislația privind protecția intereselor economice ale consumatorilor; Principalele instituții în domeniul protecției intereselor economice ale consumatorilor; Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii; Practicile comerciale incorecte.

Scopul principal al acestui curs este de a actualiza inspectorii de stat cu cunoștințe noi despre instituțiile, mecanismele și instrumentele juridice cheie pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor atât în Republica Moldova, cât și în Uniunea Europeană, în mod special în contextul modernizării Codului Civil, ce a modificat esențial contextul de protecție a consumatorilor.

La finalul cursului, publicul a fost bine familiarizat cu problematica drepturilor consumatorilor și a părților interesate din Moldova, în special în Uniunea Europeană, din punct de vedere teoretic și practic, evenimentul fiind formalizat potrivit listei de prezență cu certificate de participare nominativă din partea proiectului EU4CONS.

Acest eveniment este organizat anual de către Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția consumatorilor (EU4CONS) pentru inspectorii specializați în materie protecției consunatorilor, următorul și ultimul ciclu de instruire fiind planificată pentru vara anului 2021.