eu4cons-logo

Evenimente

22 iunie 2021

  • UE ȘI CONSUMATORII „CADRUL UE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR” – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHERII PIEȚEI / Ciclul III final din anul 2021

    În cadrul proiectului Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost lansat ciclul III a anului 2021 de instruire intensivă a funcționarilor publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, care este și unul final, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

  • 22.06.2021

  • Platforma ZOOM

Descriere eveniment

În cadrul proiectului Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost lansat ciclul III a anului 2021 de instruire intensivă a funcționarilor publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, care este și unul final, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

Ciclul III de instruire planificat pentru anul 2021 își propune același obiectiv principal, stabilit în cadrul proiectului, și anume de a crea o platformă de comunicare directă  între mediul academic și inspectorii de stat pe problemele curente din activitatea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței și posibile recomandări de ajustare a legislației.

Ținem să atragem atenția că acest curs a fost organizat în condițiile respectării impuse de pandemia COVID-19. Astfel, în vederea continuării implementării activităților planificate pentru anul curent, echipa proiectului EU4CONS a decis organizarea Ciclului III final pentru anul 2021 prin intermediul platformei Zoom de comunicare online.

Formator al acestui curs intensiv pentru funcționarii publici a fost Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor universitar Jean Monnet, coordonator proiect EU4CONS și Dr. Cimil Dorin, conferențiar universitar USM.

Potrivit agendei, subiectul instruirii a fost „Caracteristicele contractului de consum în lumina modernizării Codului civil”, fiind tratate următoarele subiecte de instruire: Elementele contractului de consum în lumina modernizării Codului Civil, începând cu 1 martie 2019; Instrumentele de protecție a consumatorilor prin prisma contractului de credit, reglementat prin Legea nr.202 din 12.07.2013; Practica judiciară în domeniul contractelor de consum prin prisma jurisprudenței aplicabile în Republica Moldova și în Uniunea Europeană.

În cadrul instruirii inspectorii de stat au avut posibilitatea de a oferi întrebări experților și de a dezbate cazuri practice prin identificarea soluțiilor pentru reclamațiile complexe depuse în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

Cursul intensiv pentru inspectorii de stat face parte dintr-o serie de instruiri de formare continuă, următorul fiind planificat la data de 23.06.2021.