eu4cons-logo

Evenimente

25 iunie 2021

  • UE ȘI CONSUMATORII „CARACTERISTICELE CONTRACTULUI DE CONSUM ÎN LUMINA MODERNIZĂRII CODULUI CIVIL” – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHERII PIEȚEI / Ciclul III final din anul 2021

    În cadrul proiectului Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost lansat ciclul III a anului 2021 de instruire intensivă a funcționarilor publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, care este și unul final, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

  • 25.06.2021

  • Platforma ZOOM

Descriere eveniment

La data de 25.06.2020 a avut loc cea de a treia sesiune a cursului intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

Formatori al acestui curs intensiv au fost Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor universitar Jean Monnet, expert în domeniul protecției consumatorilor și Pascari Roman, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, specializat în materie civilă și comercială.

Această instruire a fost consacrată funcționarilor publici specializați în materia contractelor de consum din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței, și anume celor interesați de soluționarea complexă a litigiilor în materie de consum în baza cadrului legal și a jurisprudenței naționale, și anume în baza competenței și experienței judecătorului instanței specializate în materie civilă și comercială, Pascari Roman, inclusiv pentru a  diversifica subiectele propuse pentru discuție între participanți.

Potrivit agendei, subiectul instruirii a fost Protecția intereselor economice ale consumatorilor – practica judiciară a instanței de fond”, fiind stabilit un aspect important ce ține de practica judiciară în domeniu și rolul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în prevenirea și sancționarea abuzurilor din partea profesioniștilor.

În cadrul instruirii inspectorii de stat au avut posibilitatea de a oferi întrebări experților și de a dezbate cazuri practice prin identificarea soluțiilor pentru reclamațiile complexe depuse în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței.

Cursul intensiv pentru inspectorii de stat face parte dintr-o serie de instruiri de formare continuă, următorul fiind planificat la data de 30.06.2021.