eu4cons-logo

Cadrul legal

Legislația Națională

Constituția Republicii Moldova

Codul Civil al Republicii Moldova

Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protectia consumatorilor

Legea nr.231  din 23.09.2010 cu privire la comertul interior

Legea nr.284-XV privind comerţul electronic

Legea nr.183  din  11.07.2012 concurenței

Legea nr.202 din  12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori

Legea nr.157 din  18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum

Legea nr.306  din  30.11.2018 privind siguranţa alimentelor 

Legea nr.279  din  15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare 

Legea nr.78-XV  din  18.03.2004 privind produsele alimentare

Legea nr.303  din  13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

Legea nr.422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor.

Legea nr.1456 din  25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică 

Legea nr.44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic

Hotărîre Guvernului nr.196 din 25.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Hotărîre Guvernului nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul

Hotărîre Guvernului nr.191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/ reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă

Hotărîrea Guvernului nr. 129  din  06.03.2017 pentru aprobarea proiectului de lege privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare 

Hotărîrea Guvernului nr. 560  din  24.07.2013 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 

Legislația Uniunii Europene

• Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Directiva 98/6/CE privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor

Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor

Directiva 97/7/CE privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță

Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic

Counter

  • 45398Total vizitatori:
  • 4astăzi:
  • 61ieri:
  • 0online: