eu4cons-logo

Cazuri de succes

Neexecutarea obligației asumate de livrare a materialelor de construcție

La data de 25 februarie 2016, un consumator a comandat de la SRL ”Eco Calitate” materialele de construcţii (laminat şi accesorii) pentru uz propriu. În aceiaşi zi, acesta a achitat pentru produsele comandate suma de 50 000 lei, iar la 01 aprilie 2016 – suma de 61 680 lei. Faptul comandării de către consumator a materialelor de construcţii, precum şi faptul achitării costului acestora se confirmă prin comanda-cont nr. 27 din 25 februarie 2016, şi bonurile fiscale de plată din data de 25 februarie 2016 în sumă de 50 000 lei şi din data de 01 aprilie 2016 în sumă de 61 680 lei.

Cu toate acestea, în termenul indicat (de până la 3 săptămâni), și nici în perioada următoare, societatea pârâtă nu a îndeplinit obligaţia asumată, deși
reclamanta şi-a îndeplinit integral obligaţia de plată. Ulterior, pârâta a ignorat solicitările reclamantei de a-i fi restituite mijloace băneşti achitate pentru produse care aşa şi nu i-au fost livrate, în pofida obligaţiei asumate.

Prima instanță a admis cererea de chemare în judecată și a fost constatat încălcarea drepturilor consumatorilor prin neexecutarea obligației asumate de livrare a produselor comandate și anume încasarea de la SRL ”Eco Calitate” în benificiul consumatorului suma de 111 680 lei cu titlu de
prejudiciu material și suma de 10 000 lei cu titlu de compensare a prejudiciului moral și încasat de la SRL ”Eco Calitate” în beneficiul statului
suma de 3 550,4 lei cu titlu de taxă de stat, în rest pretențiile au fost respinse ca nefondate.

Prin decizia din 14 noiembrie 2019 a Curţii de Apel Chișinău, a fost admis apelul declarat de SRL ”Eco Calitate”, casată parțial hotărârea din 12 martie
2019 a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) în partea încasării prejudiciului moral și emisă o nouă hotărâre prin care pretenția a fost respinsă din
considerentul că consumatorul fost cea care a renunțat la marfă.

Respectiv consumatorul  a declarat recurs împotriva deciziei din 14 noiembrie 2019 a Curţii de Apel Chișinău, solicitând casarea acesteia și menținerea hotărârii primei instanțe.

Prin încheierea din 06 mai 2020 a Curţii Supreme de Justiţie, recursul declarat de A.L. , a fost considerat admisibil și anume a fost menținută hotărârea Judecătoriei Chișinău din 12 martie 2019 emisă în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de consumator  către SRL ”Eco Calitate” cu privire la constatarea încălcării drepturilor consumatorului, încasarea costului produsului nelivrat și a penalității, compensarea prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată. Decizia fiind irevocabilă.

Dosarul cazului

Counter

  • 24609Total vizitatori:
  • 15astăzi:
  • 42ieri:
  • 1online: