eu4cons-logo

Events

28 November 2019

 • Atelier de Lucru ”E-Turism și protecția consumatorilor”

  În fiecare an în cadrul proiectului “Catedra Jean Monnet în politicile UE pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor” (EU4CONS) sunt organizate o serie de ateliere pe teme specifice ale UE în domeniile intereselor economice ale consumatorilor. Schimbările formelor de afaceri și ale comportamentului consumatorilor au…

 • 28.11.2019

 • Republica Moldova, Chişinău, str. Banulescu - Bodoni 61

Event description

În fiecare an în cadrul proiectului “Catedra Jean Monnet în politicile UE pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor” (EU4CONS) sunt organizate o serie de ateliere pe teme specifice ale UE în domeniile intereselor economice ale consumatorilor. Schimbările formelor de afaceri și ale comportamentului consumatorilor au loc în ritm progresiv în Europa, căci piețele se schimbă, fiind determinate de evoluțiile tehnologice și de companiile digitale noi, care nu sunt neapărat localizate în Europa. Consumatorii, ca părți vulnerabile a raporturilor contractuale cu agenții economici îmbrățișează în mare parte noile evoluții în sfera turismului. Astăzi, UE este cea mai mare piață de comerț electronic din lume, în special în domeniul E-turismul.

La data de 28 noiembrie 2019, proiectul EU4CONS a organizat următoarea sesiune a ATELIERULUI DE LUCRU referitor la subiectul ”E-Turism și Protecția Consumatorilor”. Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și Asociația Națională pentru Turism Receptor din Republica Moldova.

Obiectivul principal al Atelierului lucru a fost de a promova integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul UE în cadrul Acordului de Asociere, prin crearea unei baze de competențe academice și profesionale la nivel înalt privind studiile economice europene și protecția consumatorilor în Moldova.

Proiectul programului Atelierului de lucru planificat pentru data de 28.11.2019 a cuprins următoarele subiecte de reper:

 • Turismul electronic – metodă inovatoare cu impact major asupra comportamentului consumatorului
 • Interacțiunea dintre operatorii turistici, consumatori și organele de control
 • Promovarea E-turismului în Moldova și UE
 • Sursa folosită de consumatori pentru informații turistice
 • Protecția e-turismului prin prisma legislației consumeriste
 • Reglementări specifice privind protecția consumatorilor de produse / servicii turistice prin internet

Participarea Guvernului, reprezentată de Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, mediului de afaceri, mediului academic și corpului judecătoresc în cadrul atelierului „E-turism și protecția consumatorilor”, grupurilor de studenți s-a concentrat pe dezvoltarea măsurilor preventive și soluțiilor / măsurilor de remediere pentru sectorul turistic în Moldova, ce are drept finalitate includerea de măsuri de protecție a consumatorilor prin prevenirea riscului de fraudă.

Impactul evenimentului:

 • a stabili o bună comunicare între funcționarii publici din cadrul autorităților ce au același scop – protecția intereselor consumatorilor;
 • a identifica o schemă de parteneriat permanent între mediul de afaceri și organele de control ce va constitui o platformă de cooperare pentru aplicarea legislației;
 • a atrage mai mulți experți, inclusiv mediul academic în domeniul protecției consumatorilor
 • a împărtăși experiențe comune, ce vor dezvolta și vor crea concepte avansate noi în domeniul E-turismului;
 • a asigura cooperarea regională și internațională pentru combaterea practicilor comerciale neloiale și identificarea unor măsuri de protecție în cazul încălcării transfrontaliere a legislației privind protecția consumatorilor.