eu4cons-logo

Events

15 July 2019

  • UE ȘI CONSUMATORII – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

    La data de 15.07.2019 de către Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost lansat cursul intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției…

  • 15.07.2019

  • str. Banulescu Bodoni 61

Event description

La data de 15.07.2019 de către Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost lansat cursul intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consunatorilor și Supravegherea Pieței.

Formator al acestui curs intensiv pentru funcționarii publici sunt Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor Jean Monnet și Dr. Crudu Rodica, profesor Jean Monnet.

Acest curs se axează pe trei teme distincte, potrivit agendei, și anume cuprinde următoarele subiecte: Politica pentru protecția consumatorilor în UE: obiective și baza juridică; Instrumentele de protejare a consumatorilor în UE; Domeniile cheie ale politicii UE pentru protecția consumatorilor.

Scopul principal al acestui curs este de a oferi inspectorilor de stat cunoștințe detaliate despre instituțiile, mecanismele și instrumentele juridice cheie pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor atât în Republica Moldova, cât și în Uniunea Europeană.

Formatorii proiectului EU4CONS își propun să specializeze inspectorii de stat în materia soluționării litigiilor transfrontaliere și ține să atragă și alti specialiști din cadrul Agenției pentru Protecția Consunatorilor și Supravegherea Pieței care sunt interesați în soluționarea complexă a litigiilor în materie de consum pe baza cadrului legal și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Cursul intensiv pentru funcționarii publici de formare continuă face parte dintr-o serie de patru instruiri, următorul fiind planificat pentru data de 18.07.2019.