eu4cons-logo

Events

22 July 2019

  • UE ȘI CONSUMATORII – CURS INTENSIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICII DIN CADRUL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

    La data de 22.07.2019 de către Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost continuat cursul intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției…

  • 22.07.2019

  • Strada Vasile Alecsandri 78, Chișinău

Event description

La data de 22.07.2019 de către Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS) a fost continuat cursul intensiv pentru funcționarii publici în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor, ca o formare continuă pentru inspectorii de stat din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Formatori al acestui curs intensiv pentru funcționarii publici sunt Dr.hab. Plotnic Olesea, profesor Jean Monnet și Ciochina Elena, doctorandă și asistenta de proiect.

Acest curs se axează pe trei subiecte distincte, potrivit agendei, și anume cuprinde următoarele teme: Noțiunea generală despre comerțul on-line în cadrul legislației naționale și a Uniunii Europene; Drepturile consumatorilor în cadrul comerțului electronic. Aspecte legislative comparate; Avantajele și dezavantajele comerțului electronic.

Datorită cursului intensiv de formare continuă a inspectorilor de stat în domeniul protecției consumatorilor, funcționarii publici au avut posibilitatea de a dezbate cazuri practice pentru identificarea soluțiilor uniforme în baza legislației consumeriste.

Cursul intensiv pentru funcționarii publici de formare continuă face parte dintr-o serie de patru instruiri organizate de către Catedra Jean Monnet în politicile UE privind protecția intereselor economice ale consumatorilor (EU4CONS), următorul fiind planificat pentru data de 25.07.2019.