eu4cons-logo

Events

25 September 2020

  • Conferinţă ştiinţifică internaţională “Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii”, 25-26 septembrie 2020

    În perioada 25-26 septembrie 2020, Academia de Studii Economice a Moldovei organizează evenimentul ştiinţific, Conferinţă ştiinţifică internaţională “Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii”, Secțiunea JEAN MONNET CHAIR “CONSUMATORII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI PROTECȚIA INTERESELOR ECONOMICE”.

  • 25.09.2020

  • Online Platforma ZOOM

Event description

În perioada 25-26 septembrie 2020 s-a desfășurat cu succes Secțiunea JEAN MONNET CHAIR “CONSUMATORII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI PROTECȚIA INTERESELOR ECONOMICE”, Conferința științifică internațională “Competitivitate şi inovare în economia cunoașterii”, ASEM, în cadrul Proiectului Chair Jean Monnet EU4CONS. Evenimentul s-a desfășurat prin intermediul platformei Zoom, în condițiile impuse de pandemia COVID-19, fapt ce nu a diminuat valoarea științifică a comunicărilor prezentate de fiecare participanți. Caracterul internațional al conferinței s-a evidențiat prin interlocuțiunile invitaților de onoare din România, cât și prin comunicările doctoranzilor din Spania, România și Republica Moldova. Potrivit agendei au fost prezentate 33 de comunicări științifice în română, rusă și engleză. Evenimentul științific a atras atenția a peste 100 de participanți, și anume profesioniști, mediul academic, doctoranzi, studenți și în general societatea civilă. Proiectul EU4CONS organizează regulat acest eveniment științific, următorul fiind planificat pentru luna septembrie a anului 2021.